ระยะเวลาในการคืนสินค้า

สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ เว็บไซต์ JAYCOMTECH มีนโยบายรับสินค้าคืนภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อแจ้งความประสงค์ โดยทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำตามเงื่อนไขการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า มีดังต่อไปนี้:

  • สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต, สินค้าหมดอายุ, สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ, สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
  • สินค้าที่ทำการเปลี่ยน/คืนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพไม่เคยเปิดใช้ พร้อมป้ายราคาและอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ และจะต้องแนบใบกำกับสินค้า (Invoice) เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าด้วย
  • การเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

การรับเงินคืน

ขั้นตอนการคืนเงินนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเรายืนยันการรับสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  เราขอแจ้งให้ทราบว่าสถาบันการเงินของท่านอาจใช้เวลาสูงสุด 30 วันในการดำเนินการคืนเงินและนำเงินเข้าบัญชีของคุณ

เงินคืนค่าสินค้า

  • ภาษี (ถ้ามี) จะได้รับคืนพร้อมกับเงินค่าสินค้า
  • จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการและจัดส่งสำหรับสินค้าคืน
  • เมื่อคุณคืนสินค้ารายการใดรายการหนึ่งจากคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน  จำนวนยอดสั่งซื้อที่เหลืออาจไม่ถึงยอดที่เคยได้รับส่วนลด (เช่น สำหรับของขวัญที่แถมจากการสั่งซื้อ ของแถม การสั่งซื้อตามจำนวนที่กำหนด) หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น  ส่วนลดที่คุณได้รับไปแล้วจะถูกลดจากราคาสินค้าที่ขอคืน  หากคุณต้องการเงินค่าสินค้าครบเต็มจำนวน จะต้องคืนสินค้าทุกรายการในคำสั่งซื้อนั้น

ก่อนการคืนสินค้า JAYCOMTECH

ฝ่ายบริการลูกค้า JAYCOMTECH พร้อมที่จะให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า JAYCOMTECH ทั้งหมด  เราพร้อมให้บริการและการช่วยเหลือในภาษาไทย