098-530-9670 ติดต่อ-สอบถาม

นโยบายการรับประกันสินค้าเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์

  • บริษัท ไม่รับเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนสินค้า อันเกิดจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
  •        ความบกพร่องจากโรงงานการผลิต สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน
  •        บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงจากการพิมพ์ตก ผิดพลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน